FsF

Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel

Om samarbeidsforumet

Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel (SF) skal være en pådriver i forhold til ansvarlige myndigheter og aktører, slik at anbefalte tilrådninger i delutredningene NOU 2001:21 og NOU 2002:17 "Helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel" blir gjennomført. SINTEF sin helikoptersikkerhetsstudie nr 3 (HSS-3) ble fremlagt i april 2010. SF vil arbeide med tilrådningene i studien. Forumet vil også kunne ta opp andre aktuelle problemstillinger som har betydning for helikoptersikkerheten og følge opp med forslag til konkrete tiltak.

 

Tilrådingene er delt inn i fire kategorier

1. Ansvarsavklaringer myndigheter, myndighetssamarbeid
2. Helikopter - tekniske og operative krav
3. Krav til helikopterdekk, installasjoner
4. Flysikringstjeneste, (lufttrafikktjeneste, samband, navigasjon og flyværtjeneste)

 

 

Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel:

c/o Luftfartstilsynet, postboks 243, 8001 Bodø. Tlf: +47 75 58 50 00 - Fax: +47 75 58 50 05.