SF

Flysikkerhetsforum for operatører av innlandshelikoptre (FsF)

Om flysikkerhetsforum

Sikkerhet for innlandshelikoptre har vært et satsingsområde for Luftfartstilsynet de siste årene. For å sette fokus på dette arbeidet og for å sikre kontinuitet ble ”Flysikkerhetsforum for operatører av innlandshelikoptre” (FsF) opprettet under et etableringsseminar på Gardermoen i mai 2009.    FsF skal være en pådriver overfor myndigheter, kundegrupper og operatører i saker som kan fremme sikkerheten for innlandshelikoptre.

Flysikkerhetsforum for operatører av innlandshelikoptre:

c/o Luftfartstilsynet, postboks 243, 8001 Bodø. Tlf: +47 75 58 50 00 - Fax: +47 75 58 50 05.